• 0243.368.5555
  • Số CC-15, đường số 12, KDC công ty 8, KV2, phường Hưng Thạnh, Cái Răng, Cần Thơ

Chứng nhận VietGAP

Chứng nhận VietGAP: Đảm Bảo Sự An Toàn và Bền Vững Trong Nông Nghiệp

Chứng nhận VietGAP (Vietnamese Good Agricultural Practices) là một tiêu chuẩn quốc gia của Việt Nam, được thiết lập với mục tiêu nâng cao chất lượng sản phẩm nông nghiệp, đảm bảo an toàn thực phẩm, bảo vệ môi trường và cải thiện điều kiện sống của người lao động nông nghiệp.

Tiêu Chuẩn và Phạm Vi

Tiêu chuẩn VietGAP đặt ra các yêu cầu chặt chẽ cho các hoạt động sản xuất nông nghiệp, bao gồm các quy trình canh tác, sử dụng phân bón và thuốc bảo vệ thực vật, quản lý nguồn nước và chất thải, cũng như quản lý rủi ro và truy xuất sản phẩm.

Quy Trình Chứng Nhận

  1. Đăng Ký và Đánh Giá Ban Đầu: Các doanh nghiệp nông nghiệp hoặc tổ chức sản xuất đầu tiên cần đăng ký với một tổ chức chứng nhận được ủy quyền. Đội ngũ kiểm tra sẽ thực hiện một đánh giá ban đầu để đảm bảo rằng tiêu chuẩn VietGAP được tuân thủ.

  2. Kiểm Tra Định Kỳ: Sau khi nhận được chứng nhận, các doanh nghiệp sẽ được kiểm tra định kỳ để đảm bảo rằng họ vẫn tuân thủ các tiêu chuẩn VietGAP.

  3. Cấp Chứng Nhận và Quản Lý Thay Đổi: Nếu đạt được các tiêu chuẩn, doanh nghiệp sẽ nhận được chứng nhận VietGAP. Họ cũng phải duy trì và quản lý các thay đổi trong quy trình sản xuất để đảm bảo rằng tiêu chuẩn vẫn được tuân thủ.

Lợi Ích của Chứng Nhận VietGAP

  1. An Toàn Thực Phẩm: Chứng nhận VietGAP đảm bảo rằng sản phẩm nông nghiệp đáp ứng các tiêu chuẩn cao nhất về an toàn thực phẩm, từ quy trình sản xuất đến vận chuyển và bán hàng.

  2. Bảo Vệ Môi Trường: Tiêu chuẩn VietGAP khuyến khích sử dụng phương pháp canh tác bền vững, giảm ô nhiễm môi trường và bảo vệ nguồn lực tự nhiên.

  3. Tăng Cường Giá Trị Thương Hiệu: Chứng nhận VietGAP tạo ra sự tin cậy cho người tiêu dùng và tăng giá trị thương hiệu cho sản phẩm nông nghiệp được chứng nhận.

Kết Luận

Chứng nhận VietGAP đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao chất lượng sản phẩm nông nghiệp, bảo vệ môi trường và đảm bảo an toàn thực phẩm cho người tiêu dùng. Với tiêu chuẩn chặt chẽ và quy trình chứng nhận minh bạch, VietGAP đóng góp vào sự phát triển bền vững của ngành nông nghiệp Việt Nam.

Thông tin liên hệ:

SĐT: 02923 919 689

Email: natek@natekvn.com

Website: natekvn.com

Địa chỉ:

- TP. Hà Nội: Tòa nhà 9 tầng, Km11, Quốc Lộ 21, TP. Hà Nội

- TP. Cần Thơ: Số CC-15, đường số 12, KDC công ty 8, KV2, phường Hưng Thạnh, Cái Răng, Cần Thơ